Sumacàrcer destina 2.000 euros en ajudes a la formació musical

La regidoria d’educació de l’Ajuntament de Sumacàrcer ha anunciat la convocatòria de beques per a la formació musical. Aquesta mesura, que es realitza cada any, té l’objectiu de fomentar la cultura musical en els alumnes que estan cursant actualment el jardí musical, iniciació musical i grau elemental a l’escola de música de Josep Rosell. Podran accedir a aquesta subvenció els menors de 18 anys que estiguen a l’escola de música de Josep Rosell cursant qualsevol dels diferents graus musicals i també aquells menors d’edat que actualment estudien el grau mitjà de música i estiguen empadronats al municipi. La sol·licitud serà sempre realitzada pel pare, la mare o el tutor legal i serà requisit essencial per a ser beneficiari que s’estiga al corrent de les obligacions tributàries i que haja cursat la totalitat del curs corresponent. Les sol·licituds podran ser presentades fins al 26 de juny, data de la finalització del termini. El consistori també ha anunciat que l’import de la subvenció no podrà superar els 100 euros per alumne. “La cultura musical és molt important per a nosaltres i per això cada any intentem fomentar-la. Amb més motiu, enguany continuem ajudant als nostres joves perquè ningú haja de deixar els estudis musicals i la seua formació”, ha assenyalat David Pons, alcalde de la localitat.

Deixa un comentari

%d bloggers like this: