L’Ajuntament de Càrcer suspèn l’atenció presencial a la ciutadania

L’Ajuntament de Càrcer suspèn l’atenció presencial a la ciutadania, que podrà relacionar-se amb el consistori utilitzant els canals telefònics; Ajuntament (962580016) de 9.00 a 14.00 hores; Policia Local (677442600) de 7.00 a 22.00 hores; els mitjans electrònics, mitjançant l’accés a la pàgina web municipal www.carcer.es; seu electrònica: https://carcer.sedelectronica.es, i correu electrònic: notificaciones@carcer.net.

Ho fa en virtut de Resolució d’Alcaldia nº 69/2020 de data 17 de març de 2020 i d’acord amb l’Estat d’Alarma decretat pel Govern i amb la finalitat de garantir el confinament de les persones.
Així mateix es mantindrà informada a la població a través dels mitjans oficials i les xarxes socials.
Es recorda que el Decret d’Estat d’Alarma, estableix la suspensió dels terminis administratius dels procediments no finalitzats en data de hui.

Deixa un comentari

%d bloggers like this: