La Generalitat i l’Ajuntament de Gavarda es reuneixen per a establir línies de treball en comú en matèria d’habitatge

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l’Ajuntament de Gavarda es van reunir esta setmana per a analitzar la situació d’aquest municipi en matèria d’habitatge, determinar les necessitats i establir les línies de treball comú.

En la reunió van participar el director general de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar, i l’alcalde de Gavarda, Vicente Mompó.

Aznar va destacar la importància de “la coordinació i el treball entre l’Administració autonòmica i la local per a donar resposta a les necessitats residencials dels veïns de Gavarda”. Per la seua parte, Mompó remarcà que el seu equip de govern treballa per oferir alternatives a la població.
En la reunió es va tractar la problemàtica del despoblament que afecta municipis com Gavarda. “És necessari augmentar l’oferta d’habitatges de lloguer i en venda a preus assequibles i en condicions d’habitabilitat que aconseguisquen atraure fins a aquests municipis noves famílies interessades a desenvolupar un projecte de vida en un nucli rural”, va declarar el director general d’Evha.
En aquest sentit, des de l’Administració autonòmica s’estan analitzant diverses alternatives per a revertir aquest procés de despoblament.
L’antic Institut Valencià de l’Habitatge, SA (IVVSA), hui EVha, va promoure al seu dia la construcció de 14 habitatges protegits i 12 habitatges lliures unifamiliars. Actualment, 19 d’aquests habitatges estan escripturats (tots els protegits i cinc dels lliures) i dels set restants, sis n’estan en lloguer amb opció a compra i un altre en reparació, després d’haver sigut assaltat.
El director general d’EVha ha assegurat que quan aquest habitatge estiga reparat es posarà a disposició d’una família en règim de lloguer assequible. Cal recordar que els 12 unifamiliars, la construcció dels quals va concloure en 2010, s’oferien únicament en venda. No obstant això, amb la nova política que va iniciar el Consell la passada legislatura de facilitar l’accés a l’habitatge, es va decidir modificar el règim d’ús d’aquests habitatges per a oferir-los també en lloguer amb opció a compra. Una mesura que va provocar que cresquera l’interés, i l’ocupació, per aquests immobles.

Deixa un comentari

%d bloggers like this: