Gavarda i Sumacàrcer amplien els terminis per a pagar els tributs i asseguren la liquiditat amb els proveïdors per a superar la crisi del Coronavirus

L’emergència sanitària que viu el país per la propagació del virus COVID-19 ha obligat els ajuntaments a prendre mesures. És el cas dels consistoris de Gavarda i Sumacàrcer, dirigits, respectivament, per Vicente Mompó i David Pons. Davant la crisi sanitària ocasionada i després de la declaració de l’Estat d’Alarma del Govern d’Espanya i d’acord amb l’apartat 5 de l’article 16 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Ingressos de Dret Públic de la Diputació de València, el consistori gavardí ha anunciat una pròrroga dels períodes de pagament. En el comunicat en el qual ha comunicat la mesura, l’ajuntament que dirigeix Vicente Mompó ha confirmat que ampliarà fins a l’1 de juliol de 2020 el primer període de pagament en període voluntari dels tributs de l’ajuntament i la resta d’ens públics relacionats en l’anunci de pagament, suspenent així de moment tots els terminis administratius de pagament corresponents als ingressos públics municipals. La suspensió afecta a ingressos ordinaris i a ingressos ajornats o fraccionats com l’IBI, IVTM, IAE, ICIO, IIVTNU i també a taxes de fem, ocupació de via pública o guals, a més de preus de caràcter públic, sancions, multes i altres ingressos de dret públic.

Per part seua, Sumacàrcer també ha adoptat mesures econòmiques després de la declaració de l’Estat d’Alarma i el problema de salut pública nacional generat. Mentre dure, el consistori de David Pons no girarà cap pagament domiciliat i a més amplia el període voluntari de pagament de tributs un mes, fins al 15 de maig en el cas de l’aigua i fins al 31 de maig per als guals, els vehicles i el fem. D’esta mateixa manera es congelen els pagaments anteriors fins al 16 d’abril en el cas de l’aigua i fins al 6 de maig en vehicles, guals i fem. Gràcies a la bona situació econòmica que gaudeix, l’ajuntament ha assegurat que garanteix el pagament a les empreses proveïdores per a no agreujar més el problema que pateixen.

Deixa un comentari

%d bloggers like this: