Benimuslem donarà treball durant l’estiu a tres veïns del règim agrari

L’Ajuntament de Benimuslem rebrà per part del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per a l’exercici 2020 una subvenció per import de 4.643 euros per a la contractació de tres treballadors pertanyents al règim agrari. La duració dels contractes serà d’un mes. La selecció de treballadors es durà a terme d’acord amb els requisits establits en l’Ordre Ministerial de 26/10/1998 i el barem establit per la Comissió Executiva Provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal. Aquesta subvenció es destinarà a la realització de l’obra denominada “Neteja dels barrancs de Jora, Les Boves i Les Foies (Tram 1) del terme municipal de Benimuslem i l’inici de l’execució de l’obra està previst per a l’1 de juliol de 2020. El procés selectiu s’iniciarà a través d’Oferta d’Ocupació presentada en el “Espai Labora” de Carcaixent. En la selecció podran participar aquells treballadors que apareguen en el sondeig de la citada oferta i/o els que acrediten que reunisquen tots els requisits d’estar inscrit en el “Espai Labora” de Carcaixent com a “Aturat del Règim Agrari”; acreditar la condició de treballador agrari per mitjà de la presentació de, almenys, tres mesos dels dotze mesos immediatament anteriors a la sol·licitud de participació en el programa (juny 2019 a maig 2020) i acreditar l’Alta en el Règim Especial Agrari en la Seguretat Social, a través de la presentació de, almenys, un mes corresponent als sis mesos anteriors a la sol·licitud (desembre 2019 – maig 2020). La selecció dels treballadors es realitzarà segons l’ordre establit en el barem.

Deixa un comentari

%d bloggers like this: